ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 1. Інвестор (замовник): КУ Миколаївський зоопарк

Юридична адреса:  м. Миколаїв, пл. Миколи Леонтовича, 1.

            електронна адреса:

 2. Місце розташування площадки об'єкта: м. Миколаїв, Інгульський район,  пл. Миколи Леонтовича, 1.

 3. Характеристика об'єкта (орієнтовно, по об'єктам-аналогам, належність до об'єктів, що є екологічно небезпечними):

Літні вольєри “Острову звірів” для великих кішок, будівництво яких планується у Миколаївському зоопарку, не  відносяться до об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку (див. перелік до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.13 року № 808).

 Діяльність, що планується, не буде впливати на навколишнє природне середовище сусідніх держав (відсутність транскордонного впливу у відповідності до п. 9.1 “Рекомендацій стосовно врахування можливого транскордонного впливу господарської діяльності, що планується”, затверджено Міністерством екології та природних ресурсів 10.08.2001 р.).

Технічні та технологічні данні:

Об'єкт проектування розрахований на перебування 6 тварин.

Основні параметри прийнятих проектних рішень :

 • площа земельної ділянки — 18,4813 га;

 • площа благоустрою - 4034,0 м2;

 • площа забудови будівлі “Острів звірів” - 872,0 м2;

 • площа забудови літніх вольєрів — 1455,3 м2;

 • загальна площа літніх вольєрів (у т.ч. кормових блоків) — 1342,0 м2;

 • корисна площа кормових блоків — 112,5 м2;

 • будівельний об'єм будівлі “Острів звірів” - 6400,0 м3;

 • будівельний об'єм літніх вольєрів — 9800,0 м3;

 • умовна висота літніх вольєрів — 8,0 м;

 • поверховість літніх вольєрів — 1 .

 4. Соціально-економічна необхідність діяльності, що планується:

Створення  нових експозиційних майданчиків на території зоопарку і покращення умов утримання і годування великих кішок

 5. Потреба в ресурсах при  експлуатації:

 • земельних —  1455,3 м2;

 • водних — 776,0 м3/рік. Джерело водопостачання — існуючи мережі водопроводу;

 • енергетичних:

-   електроенергії — 1,01 Мвт*год;

 6. Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації):

Транспорт підрядної організації - в період проведення будівництва.

 7. Екологічні та інші обмеження діяльності, що планується:

-       по забрудненню атмосферного повітрязначення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферном повітрі населених пунктів;

-       по ґрунту, поверхневим та підземним водам - відсутність на них інтенсивного прямого впливу;

-       по загальним санітарним нормам - санітарні розриви при забудові міських територій;

-       по акустичному впливу - допустимі рівні шума.

 8. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території:

Робочим проектом будівництва літніх вольєрів “Острову звірів” для великих кішок передбачено знесення зелених насаджень, що підпадають під пляму забудови.

З метою зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище   проектом, що розглядається, передбачається виконання  заходів, загальний перелік яких наведено нижче:

  Захисні заходи:

−       влаштування антикорозійного захисту для всіх металоконструкцій;

−       влаштування гідроізоляції всіх підземних споруд і комунікацій;

−       заземлення всіх металевих частин, які можуть опинитися під напругою;

−       влаштування системи блискавкозахисту;

−       пристрій захисного відключення електрообладнання;

−       використання негорючих матеріалів;

−      зведення до мінімуму витоків з водопровідно-каналізаційних мереж за рахунок правильної експлуатації та своєчасного проведення ремонтів систем водопостачання та каналізації;

−       зберігання відходів, що утворюються в процесі функціонування розглянутого об'єкта, у спеціально відведених місцях відповідно до санітарних норм і вивіз їх у встановленому порядку або передача спеціалізованим підприємствам на утилізацію;

−       облаштування системи зовнішнього освітлення території літніх вольєрів;

  Ресурсозберігаючі заходи:

−       утеплення стін, перекриття, дверей мінераловатними плитами;

−       утеплення цоколю екструдованим пінополістиролом;

−       установка силових розподільних щитів у центрах електричних навантажень;

−       застосуваненя кабелів і проводів з мідними жилами, що забезпечують мінімальні втрати електроенергії у електричній мережі;

−       застосування для зовнішнього електроосвітлення території енергоекономічних світлодіодних світильників;

−       зовнішнє електроосвітлення виконано за фотодатчиком;

−       ретельне виконання вимог технологічних процесів будівництва з метою уникнення втрат матеріалів при недбалому до них відношенню.

 Компенсаційні заходи:

−       плата за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та розміщення відходів;

−       устрій газону площею 1059 м2, посадка багаторічних зелених насаджень — ялівцю козацького (31 шт.), самшиту (28 шт.), туї (9 шт.).

 9. Можливий вплив діяльності, що проектується, на навколишнє середовище (уточнюється при розробці ОВНС):

на стадії будівництва:

  на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин;

  на мікроклімат – відсутній;

  на водне середовище – водоспоживання в обсязі 379,535 м3;

 на техногенне середовище – незначне змінення зовнішнього вигляду покриттів та металевих конструкцій в результаті викидів кислих газів та пилу;

  на соціальне середовище – викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив;

ñ  на рослинний та тваринний світ – викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив, знесення зелених насаджень, що знаходяться в зоні забудови;

  на ґрунт – розміщення відходів на побутовому звалищі.

 на стадії експлуатації:

  на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин;

  на мікроклімат – відсутній;

  на водне середовище – водоспоживання з існуючих мереж водопроводу, водовідведення — в існуючи мережі каналізації;

  на техногенне середовище   незначне змінення зовнішнього вигляду покриттів та металевих конструкцій в результаті викидів забруднюючих речовин;

  на соціальне середовище – покращення умов утримання тварин та огляду експозиції відвідувачами;

  на рослинний та тваринний світ – викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив;

  на ґрунт –  розміщення відходів на побутовому звалищі.

 10. Відходи виробництва та можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення:

Основними відходами, що утворюються в процесі експлуатації літніх вольєрів для великих кішок будуть:

  Екскременти, сечовина та гній (включно струхлявіле сіно та солома) від худоби (0121.2.6.03). Клас небезпеки - 3. Зберігання в  бетонованій вигрібній ямі (V= 4,5 м3) біля слоновнику. Передбачається передача ДКОА "Зелене господарство"  згідно договору та використовується на власній території як добриво;

  Частинки тверді масло-, водовідокремлювачів (пісок з піскоуловлювачів) (6000.2.8.18 ). Клас небезпеки — 4. Передбачається тимчасове зберігання у відстійнику з наступним вивозом на звалище ТПВ по договору;

  Одяг зношений чи зіпсований (7710.3.1.13). Клас небезпеки - 4. Місце зберігання — стелаж у центральному складі  зоопарку. Передбачається вивіз на звалище твердих побутових відходів згідного укладеного договору;

 Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн, (7720.3.1.01). Клас небезпеки - 4. Місце зберігання - контейнери на бетонованому майданчику господарчого двору. У міру накопичення передбачається вивіз на звалище ТПВ;

  Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (7730.3.1.06). Клас небезпеки - 4. Зберігання в зачиненому металевому контейнері на бетонованому майданчику господарчого двору. Передбачається передача спеціалізованому підприємству на утилізацію згідно договору.

 11. Обсяг виконання ОВНС:

Згідно з ДБН А.2.2-1-2003*.

 12. Участь громадськості:

Публікація заяви про наміри та заяви про екологічні наслідки в засобах масової інформації.

Ознайомитися з матеріалами робочого проекту можна за адресою: 

м. Миколаїв, пл. Леонтовича, 1